หัวข้อ

บรรพบุรุษแอนเดียนคิด

บรรพบุรุษแอนเดียนคิด

แนวทางความคิดของบรรพบุรุษแอนเดียน
รูปร่างของชนชาติก่อนโคลัมบัสสามารถเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเข้าใจความคิดที่อยู่เบื้องหลังประเพณีของพวกเขานั่นคือแนวความคิดเชิงปรัชญาที่อนุญาตให้จัดระเบียบโลกของพวกเขา
การผลิต: Quito Regional Cultural Director
ธนาคารกลางของเอกวาดอร์
สคริปต์และการสอบสวน: Santiago Ontaneda Luciano
REALIZATION: Spyglass, Jorge Oquendo

แท็กบรรพบุรุษชาวแอนดีส