หัวข้อ

ดอกไม้ต้องห้าม (มี Josep Pàmies)

ดอกไม้ต้องห้าม (มี Josep Pàmies)

สารคดีไมโครเรื่องใหม่โดย Josep Pàmiesซึ่งเขาอธิบายให้เราฟังถึงการดิ้นรนโดยเฉพาะของเขาที่จะสามารถขายดอกไม้ของเขาเป็นของกินได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเส้นทางที่ Josep เลือกคือการไม่เชื่อฟังกฎระเบียบในวิดีโอเขา อธิบายว่าเหตุใดเขาจึงต้องดิ้นรนในขณะเดียวกันก็ชี้แนะเราเกี่ยวกับดอกไม้นานาพันธุ์คุณสมบัติและประโยชน์ในการปรุงอาหารและเป็นยา


วิดีโอ: ของ 10 สงน มไวในบาน ไมมวนดวงตก เสรมโชคลาภ เงนทองชวตมแตรวย เจรญยงอย ยงรำรวย (มิถุนายน 2021).