หมวดหมู่ ทดแทนได้

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเทระวัตต์
ทดแทนได้

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเทระวัตต์ "จะพลิกโฉมตลาดพลังงานโลก"

บทความใหม่ในนิตยสาร Science ชี้ให้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเทราวัตต์สามารถขัดขวางตลาดพลังงานทั่วโลกและกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับอนาคตพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 500 GW ทั่วโลกภายในสิ้นปี 2018 เราสามารถเพิ่มเป็นสองเท่า จำนวนดังกล่าวภายในปี 2566 ซึ่งเข้าสู่ยุคของ "พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเทราวัตต์" ที่มีการเติบโตแบบทวีคูณตามที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย MIT และสถาบันชั้นนำอื่น ๆ อีก 24 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม

ทดแทนได้

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเทระวัตต์ "จะพลิกโฉมตลาดพลังงานโลก"

บทความใหม่ในนิตยสาร Science ชี้ให้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเทราวัตต์สามารถขัดขวางตลาดพลังงานทั่วโลกและกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับอนาคตพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 500 GW ทั่วโลกภายในสิ้นปี 2018 เราสามารถเพิ่มเป็นสองเท่า จำนวนดังกล่าวภายในปี 2566 ซึ่งเข้าสู่ยุคของ "พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเทราวัตต์" ที่มีการเติบโตแบบทวีคูณตามที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย MIT และสถาบันชั้นนำอื่น ๆ อีก 24 แห่ง
อ่านเพิ่มเติม